Vi säljer vedmaskiner, stängsel, efterlysande, skyltar, brandredskap samt spännare för lastsäkring med rep och band. Stängselspännare för stängsel, elrep, band, vajer och ståltråd.

Utrymningsskyltar   Butik


Din Säkerhet Brand  Butik


Din Säkerhet Stängsel  Butik


adaptrar.se   Adaptrar möjliggör montering av redskap utrustat med annat fäste än lastarens, här finns även vikplogar och skopor


atvvagn.se   Avesta-vagnen och Weimer skogsvagnar


tajfun.se  Tajfun Vedprocessor så kallad Vedkombi


vedklipp.se   Vedklipp och Vedmaskiner


vedkombi.se   Vedkombi och Vedmaskiner


CLOB Broschyr


Miljötekniktävlingen -98

      

    

Den här sidan ses bäst i 800x600 upplösning
CLOB. Sågbacken
Sågbacken Vinberga
373 02 Ramdala
Tel:0455-416 49
Mob:0708-44 16 49
E-post:
info@clobsagbacken.se

Web design: Christer Svensson

Uppdaterad: Christer Svensson 160805